Vitenskapelig

 • «Rikskringkastingen – en nasjonal litterær offentlighet». I Norsk litteraturkritikks historie 1870-2010, Furuseth, Sissel; Thon, Jahn H.; Vassenden, Eirik (red.). Universitetsforlaget 2016, s. 270–286.
 • «Charles Kent». I Norsk litteraturkritikks historie 1870-2010, Furuseth, Sissel; Thon, Jahn H.; Vassenden, Eirik (red.). Universitetsforlaget 2016, s. 274–275.
 • «Paul Gjesdahl». I Norsk litteraturkritikks historie 1870-2010, Furuseth, Sissel; Thon, Jahn H.; Vassenden, Eirik (red.). Universitetsforlaget 2016, s. 284–285.
 • «Olav Dalgard». I Norsk litteraturkritikks historie 1870-2010, Furuseth, Sissel; Thon, Jahn H.; Vassenden, Eirik (red.). Universitetsforlaget 2016, s. 354.
 • «Marta Norheim». I Norsk litteraturkritikks historie 1870-2010, Furuseth, Sissel; Thon, Jahn H.; Vassenden, Eirik (red.). Universitetsforlaget 2016, s. 518.
 • «Radiokritikkens egne former». I Norsk litteraturkritikks historie 1870-2010, Furuseth, Sissel; Thon, Jahn H.; Vassenden, Eirik (red.). Universitetsforlaget 2016, s. 366–378.
 • «Kritikken i NRK Radio på 1980- og 1990-tallet: et eget luftrom». I Norsk litteraturkritikks historie 1870-2010, Furuseth, Sissel; Thon, Jahn H.; Vassenden, Eirik (red.). Universitetsforlaget 2016, s. 510–525.
 • «Litteraturkritikkens digitale grensesnitt». Med Furuseth, Sissel. I Norsk litteraturkritikks historie 1870-2010. Universitetsforlaget 2016.
 • «Roman and the Mediality of Biographical Writing». Med Malvik, Anders Skare. I Beyond the Literary, Malvik, Anders Skare; Paulson, Sara (red.). John Benjamins Publishing Company 2016, s. 105–128.
 • «Sakprosaåret 2013 – Grensegangar». Norsk Litterær Årbok 2014, s. 41-58.
 • «Adornos radioteori : radioens stemme som opplysningsverktøy». Norsk Medietidsskrift 2013; Volum 20 (2), s. 102-122.
 • «Alle og enhver – Et intervju med Jacques Rancière». Agora : Journal for metafysisk spekulasjon 2012 (4), s. 224-235.
 • «Closing in – Literary criticism in Norwegian radio (NRK), 1925-2010». Rundfunk und Geschichte 2011 (3/4), s. 78-80.
 • «Kritikkåret 2010 – Høgt, mørkt, kjapt og tabloid». Norsk Litterær Årbok 2011, s. 64-85.
 • «Hva må sies? Artikler om litteratur i Veien frem (1936–1937)». I: Kritiske portretter. Litterære tidsskrifter etter 1880. Tapir Akademisk Forlag 2010, s. 103-115.
 • «Kritikkåret 2009 – Parafrasert». Norsk Litterær Årbok 2010 s. 30-53.
 • «Romanåret 2008 – Det politiske vert stendig meir personleg» Norsk Litterær Årbok 2009, s. 56-77.
 • «Der er jeg en annen» – Om Dag Solstad og fiksjonalitet i Dag Solstads 16.07.41. Masteravhandling i allmenn litteraturvitenskap, Universitetet i Bergen 2007.

Konferanser, presentasjoner og foredrag

 • «The women of Norwegian broadcast literary reception». På Gendered Citizenship: History, Politics and Democracy. The Ida Blom Conference 2013, Universitetet i Bergen, 14.-15.10.2013.
 • «Good reception: The book review and the sound of literary authority in Norwegian radio». På Changing Functions of Criticism: Writing the Cultural History of Literary Critical Reception, Universitetet i Oslo, 14.-16.8.2013.
 • «The Sound of a New Author: Discussing Modernism, Presenting Self.» På Society for the Advancement of Scandinavian Study – Annual Meeting 2013, University of California Berkeley, San Francisco, 2.-4.5.2013
 • «Fag og formidling, tekst og tale – Et eksempel på litteraturkritikk i NRK». På Mundlighed i radioen, Århus universitet, 3.2.2012
 • «Lyden av litterær autoritet – Mellom tekst og tale». På Kritikerseminar – Norsk Litteraturfestival, Lillehammer 31.5-1.6.2012
 • «Broadcast Literary Criticism – Reified Sound, Reified Literature?». På Across Media – Contemporary Literature and Media Culture, NTNU, 5.-7.5.2011
 • «Perspektiv på litteraturkritikken i 2010». På Litteratur på Blå – Kritikeren i kritikken, 20.9.2011
 • «The literary address in early Norwegian radio». På Sound Bridges, Sound Walls, Institute for Sound and Vision, Hilversum, 18.-19.3.2011
 • «Art as Technique? Audun Mortensen’s Roman». Med Anders Skare Malvik, på Media Acts NTNU, 27.-29.10.2011

Kritikker, kronikker, artikler og innlegg

 • «Kunnskapen ser seg i speilet». Anmeldelse av Minervas stemme Marthe Ramm Fortun, Mattias Härenstam. Kunstkritikk 28.10.19.
 • «Verdenskartet tegnet med bomber». Anmeldelse av Unending Lightning Cristina Lucas. Kunstkritikk 04.10.19.
 • «Fritt og bestemt». Anmeldelse av Kystverket Mari Slaattelid. Kunstkritikk 12.06.19.
 • «Er til for byens og regionens kunstnere». Intervju med Petter Snare. Kunstkritikk 10.05.19.
 • «Jeg ler ikke». Anmeldelse av Franky’s Theme Peter Wächtler. Kunstkritikk 31.01.2019
 • «Tanker om i morgen». Anmeldelse av Hedda Lingaas Fossum (red.) Ulyd og Helena Brodtkorb (red.) Det skjer nå. Klassekampen10.18.
 • «Morgendagens museum i dag». Anmeldelse av Rehearsing the Museum Marysia Lewandowski. Kunstkritikk 25.09.18.
 • «Utslettelse». Anmeldelse av Jugs Sandra Vaka. no 25.09.18.
 • «Til grensen, ikke over». Anmeldelse av Kretsløp Reinhard Haverkamp. Kunstkritikk 25.09.18.
 • «Det finnes ingen genetisk determinisme». Anmeldelse av Probably Chelsea, A Becoming Resemblance Heather Dewey-Hagborg og Chelsea Manning. Kunstkritikk 21.08.18.
 • «Demokratisk aristokrati – Trudi Jaegers maleri og tegninger». Katalogtekst til Trudi Jaegers utstilling Quartus Illuminations, Kunsthuset Kabuso, Vestlandsutstillingen 2018.
 • «Kaldt produkt». Anmeldelse av Bjørn Vassnes’ Frostens rike – Kryosfæren og livet. Morgenbladet 12.17.
 • «Angsten for innflytelse». Anmeldelse av Natural Habitat Remix III Azar Alsharif, Kunstkritikk 13.12.17.
 • «Å lage avis av ideer». Anmeldelse av Gudmund Skjeldals Vestover. Morgenbladet11.17.
 • «Bergen, 2007–2017 – stolthet eller hovmod?» Om kunstbyen Bergen. Billedkunst #5 2017.
 • «Commedia dell’arte». Intervju med Ruben Østlund, Kunstkritikk.no 29.09.17.
 • «Det tamme kor». Anmeldelse av performance-festivalen Stemmer, Kunstkritikk 19.09.17.
 • «Hold-kjeft-streken». Anmeldelse av Festspillutstillingen 2017 av Jan Groth, Kunstkritikk 26.05.17.
 • «– Min jobb er å se isfjellet». Intervju med Karin Hindsbo, Kunstkritikk/Morgenbladet05.17.
 • «All verdens stoff». Anmeldelse av Masterutstillingen 2017, Kunstkritikk 21.04.17.
 • «Det nye vi». Anmeldelse av Borealisutstillingen 2017 av Matana Roberts, I Call America, Kunstkritikk 16.03.2017.
 • «Minnene sitter i kroppen». Anmeldelse av Emily Wardill Matt Black and Rat, Kunstkritikk 25.01.2017.
 • «Rokokkostoler – Om barns estetiske kompetanse som klassemarkør». Kunstløftet 2015 (2) s. 35–36.
 • «Plus ca change». Anmeldelse av Vinduet (2) 2015 i Klassekampen Bokmagasinet 26.9.2015.
 • «Kan bilder gjøre godt?». Anmeldelse av Festspillutstillingen 2015 av Ane Hjort Guttu, eating or opening a window or just walking dully along, med Synnøve Vik. Bergens Tidende 28.5.2015.
 • «Hvem er mest redd for uenighet». Dagbladet 27.5.2015.
 • «Henter frem de glemte bøkene». Bergensavisen 20.10.2014.
 • «Til buingens pris». NRK Ytring 27.9.2014.
 • «Hvorfor lese?». Bergensavisen 28.4.2014
 • «En utvidelse av barnelitteraturens arena: Radioen». Kunstløftet 2013 (2) s. 14-17.
 • «Den skitne folkemusikken». Folkemusikk – bladet for folkemusikk og folkedans 2012 (2).
 • «En autoritet som ikke lenger finnes – Rundt og omkring Karen Grude Kohts anmeldelse av Tarjei Vesaas’ Kvinnor ropar heim». RISS : magasin for studentar og tilsette ved Institutt for nordistikk og litteraturvitskap, NTNU 2012 (2).
 • «På slagmarkene». Klassekampen 2.7.2012.
 • «Kjønnskrig». Klassekampen 11.6.2012.
 • «Språk som sementerer». Klassekampen 7.5.2012.
 • «Sexisme på TV». Klassekampen 2.4.2012.
 • «Hvem bestemmer?». Klassekampen 5.3.2012.
 • «Moderne dydsetikk». Klassekampen 6.2.2012.
 • «På tvers av makten» – Anmeldelse av Geir Hjorthols Tilbaketrekninga. Klassekampen 21.1.2012.
 • «Seksuell frigjøring?». Klassekampen 9.1.2012.
 • «Forsvinne i strømmen». Klassekampen 5.12.2011.
 • «Skjebnefellesskap». Anmeldelse av Ellisiv Lindkvists roman Tørst, publisert i Klassekampen 3.12.2011.
 • «Om Stig Holmås’ revolusjonære diktsamling Tenke på i morgen». RISS : magasin for studentar og tilsette ved Institutt for nordistikk og litteraturvitskap, Universitetet i Trondheim 2011 (2) s. 114-119.
 • «(Voldtekts)menn». Klassekampen 7.11.2011.
 • «Den sinte mannen». Klassekampen 10.10.2011.
 • «Maskulinisme nå». Klassekampen 12.9.2011.
 • «Lyden av penger». Fett 2011 (2).
 • «Hatet for vår makt». Klassekampen 15.8.2011.
 • «Innvandring og begjær». Klassekampen 18.7.2011.
 • «Å forvalte frigjøring». Klassekampen 20.6.2011.
 • «Skandalemakere». Klassekampen 9.5.2011.
 • «Fem punkt på veien til litteraturhus». Bergens Tidende 3.4.2011.
 • «Et eget rom for griseri»– om A-laget, Fett 2010 (2)
 • «‹Hjernevask› på fransk». Bergens Tidende 1.10.2010.
 • «Holdning over innhold» – om Gatas Parlaments Raptekster og røverhistorier, publisert i Bokmagasinet (Klassekampen) 09.01.2010
 • «Kritikkens oppgave» – om litteraturkritikk, Karl Ove Knausgård, Jan Kjærstad, Vinduet, Vagant, Kåre Bulie og Audun Lindholm, publisert i Dagbladet 12.01.2010 (Lenken går til samleside for debatten).
 • «Grunnen under hennes føtter – Anmeldelse av Rebecca Kjellands akkorda under fluktlinja». Ratatosk (Trondheim) 2009 (1-4) s. 79-82.
 • «Markedet er museets mor – Anmeldelse av Frieze Art Fair». Med Synnøve Vik, Billedkunst 2009 (7) s. 20.-20
 • «Keisam røyndom» – om Side Broks Ekte menn, publisert i Dag og Tid, 29.05.2009
 • «Frå folkemusikk til kunstmusikk – Edvard Grieg og Geirr Tveitt». Syn og Segn 2008 (2) s.15-20.
 • «I rolla som den psykopatiske massemordaren. Camille Paglia!». Prosopopeia 2008 (1) s. 47-50.
 • «Antihelt på tomgang» – anmeldelse av Chelsea Cains Ondskapens hjerte. ABC Nyheter 18.2.2008.
 • «Hukommelse og henvendelse – Om Vidar Sundstøls romaner». Vagant 2007 (4) s. 128-131.
 • «Om å skape seg selv og sin leser – En notis til Augustins bekjennelser». Prosopopeia 2007 (2) s. 20-21.
 • «Tenårings-TV for trettiåringer» – anmeldelse av Tore Renbergs Farmor har kabel-tv + Videogutten. Vagant 2006 (4) s. 82-86.
 • «God historiefortelling uten forklaring» – anmeldelse av Ottar Grepstads Viljen til språk. Bok og bibliotek 2006 (2).
 • «Alt er laget på et juleverksted uansett – Et intervju med Erling Aadland». Prosopopeia 2006 (4) s. 6-12.
 • «Ugyldige argumenter mot poststrukturalismen» – om Jon Elsters angrep på poststrukturalismen, med Martin Grüner Larsen, publisert i Morgenbladet 10.11.2006
 • «10-årsjubileum for Sokal-debatten (To år etter Kristeva)». Prosopopeia 2006 (3) s. 104-109.
 • «Forpliktet til hvem?» – om poesikritikk, publisert i Morgenbladet 04.08.2006 (Kenneth Lutz originale innlegg: «Den uforpliktede anmelder», og hans svar til meg: «Forpliktet ved å lese».)
 • Om Skatebårds Midnight Magic, PlanB, mai 2006
 • «Det er ikke en samtale for alle – Et intervju med Eirik Vassenden». Prosospopeia 2006 (1/2).
 • «ePostler – en forbisnakkende epostdialog for fire bergenske menn i tjueårene, om Georg Johannesen og eksilbegrepet». Med Trygve Svensson, Espen Ingebrigtsen og Martin Grüner Larsen, Prosopopeia 2006 (1/2).
 • «Pike 2» – om Jan Erik Volds dikt. Prosopopeia 2005 (3/4) s. 162-163.
 • «Teori og praksis – familiealbum med kommentarer» – anmeldelse av Nikolaj Frobenius’ Teori og praksis. Vagant 2004 (4) s. 78-81.