Formålsparagraf

  1. Forfatteren er Kristoffer Jul-Larsen.
  2. Bloggens hovedformål er å ta opp enkelte spørsmål jeg støter på under mitt nettopp påbegynte doktorgradsprosjekt som har arbeidstittel «Elektronikk, kritikk, samtale – avstander i endring».
  3. Bloggen vil også fungere som tegnebrett for andre prosjekter knyttet til mitt virke på NTNU, f.eks. emner jeg skal undervise i.
  4. Bloggen blir oppdatert minimum tre ganger i uken.
  5. Minst en gang i måneden vil det bli publisert et innlegg knyttet til Georg Johannesen.