Om dybde

En av artiklene som er fremhevet i denne ukens The Syllabus er Joshua Landys «In Praise of Depth: or, How I Learned to Stop Worrying and Love the Hidden», trykket i siste nummer av New Literary History. Det var en glede å lese et så uaffektert forsvar for «det vanskelige» i litterært fortolkningsarbeid. Det hele er skremmende oversiktlig, så klart presentert at en kan ta seg i å mistenke at det er noe som utelates. Men jeg tror ikke det er tilfelle. Landys kritikk av Toril Moi og en rekke andre som har stilt seg kritisk til litteraturfagets jakt på dybde ser ut til å være både real og presis. Og dessuten plasserer han Moi inn i en teoretisk tradisjon, noe som definitivt burde vært gjort mye tidligere. Linjen tilbake til Sontags «Against Interpretation» er opplysende og åpenbart treffende.