Jeg skriver hos noen andre

Jeg har blitt outsourcet til de lovende unge menn i Politikk Poetikk Praksis, og deltar i deres kommunistiske julekalender med en artikkel hvor jeg forsøker å sammenstille Jacques Rancière og Peter Hallwards bidrag til den nylig utkomne The Idea of Communism under en slags helsemoralsk/-politisk problemstilling. Raskt skrevet, men artig lell. I alle fall korte sammendrag av de to artiklene og det er jo alltid praktisk.